banner-chinh

Speak English Like An American

Quyển sách Speak English Like An American là công cụ rất hữu hiệu khi bạn muốn học cách sử dụng tiếng Anh của người Mỹ, vì nó đưa ra các giải thích cách sử dụng của từng thành ngữ trong các tình huống, ngữ cảnh ...VnDoc gửi đến các bạn bản pdf và Audio theo bộ của sách.

speak-english-like-american
 
Tags:
Các tin khác
Trang trước   12  Tiếp theo    Pages