banner-chinh

Lớp Tiếng Anh

hoc-anh-van
 

Trung tâm tổ chức các lớp tiếng Anh buổi tối từ 17:45  - 19:15 và từ 19:30 - 21:00

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh Tổng quát  tập trung vào các lĩnh  vực học thuật  (Academic), Kỹ năng (Skills),  giao tế xã hội (Social communication) Văn hóa (Culture) ... nhằm giúp người học  dễ dàng sử dụng  được tiếng  Anh trong  môi  trường  hiện đại.

Chương trình tiếng Anh được chia làm 3 giai đoạn như sau :

Giai đoạn Sơ cấp (A Level):
+ Lớp từ A1 đến A6. Mỗi lớp học trong 02 tháng. Có thể chọn học bất kỳ lớp nào.
+ Lớp TOEIC trình độ sơ cấp

Giai đoạn Trung cấp (B Level):
+ Lớp từ B1 đến B6. Mỗi lớp học trong 02 tháng. Có thể chọn học bất kỳ lớp nào. Từ lớp B4 trở đi, học viên có thể học Toeic để tăng cường kỹ năng  Listening & Reading .
+ Lớp TOEIC trình độ trung cấp

Giai đoạn cao cấp (Advanced) :  Gồm có các lớp :
1. Lớp Luyện thi TOEIC. Bắt đầu từ các lớp B4, học viên có thể  đăng ký tham dực học lớp TOEIC để được hướng dẫn ôn luyện  làm quen với TOEIC. Trung tâm tổ chức thi TOEIC tại Trường ĐHKHTN . Bằng cấp có giá trị quốc tế do Viện Khảo thí Hoa kỳ cấp.
2. Luyện thi TOEFL ITP gồm  có 3 lớp Pre-TOEFL, T400, T450.  Bắt đầu từ các lớp B4, học viên có thể  đăng ký tham dực học lớp Pre-TOEFL để được hướng dẫn ôn luyện  làm quen với TOEFL. Trung tâm tổ chức thi TOEFL tại Trường ĐHKHTN . Bằng cấp có giá trị quốc tế do Viện Khảo thí Hoa kỳ cấp.

Các lớp chuyên đề:
1. Lớp Giao  tiếp  - LS (Listening & Speaking) : hướng dẫn sử dụng tiếng Anh  đơn giản (Simple English) trong giao tiếp  và  luyện nghe  & trình bày tiếng Anh theo chuyên đề .
2. Lớp Văn phạm - VP (Grammar) :  cách thức học , ôn luyện & ghi nhớ  cấu trúc văn phạm Anh ngữ để làm bài tập, thi CCQG A, B, TOEIC & TOEFL ITP hiệu quả nhất .  

Tags:
Các tin khác