banner-chinh

Have Fun with Vocabulary Quizzes for English Classes

Have Fun with Vocabulary Quizzes for English Classes là giáo trình của các tác giả Annette Barnes, Jean Hines và Jennie Weldon bao gồm các câu đố và trò chơi dành cho giáo viên tham khảo để tổ chức trong các lớp học tiếng Anh nhằm khơi dậy tinh thần học tập sôi nổi của học sinh, sinh viên.
have-fun-with-vocabulary-quizzes-for-english-classes
 
5317 views
Các tin khác
  • THÔNG BÁO MỚI
  • CHIA SẺ
khai-giang-khoa-172
banner-left-2